ΑΣΕΠ: Μόνιμοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ μόνο μέσω γραπτών εξετάσεων (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Δεκτή οποιαδήποτε προϋπηρεσία
Το workenter.gr σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την διεξαγωγή της 2Γ/2022

Μόνιμες προσλήψεις μόνο μέσω γραπτών εξετάσεων.

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου, θα αρχίσει αμέσως μετά τον μεγάλο γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εμπεριέχεται στο νόμο για τις προσλήψεις, στον οποίο ρητά αναφέρεται ότι όσες ειδικότητες εμπεριέχονται στον πίνακα θέσεων του γραπτού διαγωνισμού, θα προκηρύσσονται μόνο μέσω γραπτών εξετάσεων.

Παράδειγμα: Μια θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού που θα υπάρχει σίγουρα στον γραπτό διαγωνισμό, δεν θα προκηρύσσεται στο εξής, με τους γνωστούς διαγωνισμούς "Κ" του ΑΣΕΠ (σύστημα μορίων).

Σημειώστε ότι, πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, θα γίνεται κάθε δύο χρόνια. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι, η επόμενη ευκαιρία για όσους δεν συμμετάσχουν στον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό, θα έρθει μετά από μια διετία.

Οι μοναδικές θέσεις που θα προκηρύσσονται με το γνωστό σύστημα μορίων (προκηρύξεις "Κ"), θα είναι αυτές που αφορούν την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι θέσεις αυτής της κατηγορίας, δεν περιλαμβάνονται στον γραπτό διαγωνισμό.

Ετοιμάζεται ο γραπτός

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται η κατανομή των θέσεων, για την διενέργεια του πρώτου μεγάλου γραπτού διαγωνισμού στο Δημόσιο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων αφορούν προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες όλης της χώρας.

Το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων, αναμένεται να προσελκύσουν οι ειδικότητες που θα συμπεριληφθούν στον γραπτό διαγωνισμό.

Αυτές είναι:

  1. Διοικητικοί (όλες οι εξειδικεύσεις για ΠΕ, ΤΕ)
  2. Μηχανικοί (ΠΕ, ΤΕ)
  3. Τεχνικοί (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
  4. Πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΠΕ)
  5. Βιοτεχνικοί (ΠΕ)
  6. Βιολόγοι (ΠΕ)
  7. Χημικοί (ΠΕ)
  8. Γραμματείς (ΔΕ)
  9. Οδηγοί (ΔΕ)
  10. Χειριστές μηχανημάτων έργου (ΔΕ)

Πως οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις των υποψηφίων, θα γίνουν σε συγκεκριμένα μαθήματα και καθορισμένη εξεταστέα ύλη.

Θα τεθούν ερωτήματα πολλαπλών επιλογών. Δηλαδή, για κάθε ερώτημα θα δοθούν τέσσερις πιθανές απαντήσεις και ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει την σωστή.

Στην περίπτωση λανθασμένης απάντησης, αφαιρείται το 0.25 του βαθμού που αντιστοιχεί στην ερώτηση.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από την Κεντρική Επιτροπή του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Διαβάστε οπωσδήποτε

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram