Νέο επίδομα 550 ευρώ-Ποιοι ωφελούνται

Αναλυτικοί πίνακες
Προϋποθέσεις - Ωφελούμενοι

Με 550 ευρώ θα πληρωθούν όσοι πάρουν μέρος στα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 110 ωρών που διοργανώνει το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων γνώσεων και ικανοτήτων βάση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.

Το έργο απευθύνεται σε 958 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους.

Περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης

Προεπισκόπηση εικόνας

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • εργαζόμενοι με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου
 • εργαζόμενοι με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
 • εργαζόμενοι με  Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου
 • εργαζόμενοι με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση)
 • εργαζόμενοι ως αμειβόμενοι/η με Ποσοστό Υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54

Κριτήρια επιλογής:

 • Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα όλων των κλάδων της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 •  Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Να μην παρακολουθούν άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο με το αντικείμενο των προγράμματος κατάρτισης της παρούσας Πράξης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 •  Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 •  Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη
  ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και
  ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση)

Κατανομή Καταρτιζόμενων ανά Περιφέρεια

Προεπισκόπηση εικόνας

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 07/12/2022 και ώρα 23:59:00

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram