ΕΦΚΑ: Χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη όσοι δεν ρυθμίσουν έως 31 Μαΐου τις οφειλές τους

Ποιοι ασφαλισμένοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Προθεσμία μέχρι και το τέλος του μήνα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στον ΕΦΚΑ, καθώς εάν έως τις 31 Μαΐου δεν καταβάλουν εισφορές κινδυνεύουν να χάσουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Η διοίκηση ΕΦΚΑ έδωσε παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας όλων των μη μισθωτών έως και το τέλος Μαΐου, όμως μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας θα χάνουν την κάλυψη υγείας σε είδος, αν δεν προβούν σε μερική καταβολή εισφορών.

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές για το 2022, μόνο του κλάδου υγείας (ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που έχουν επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος), προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Για όσους μη μισθωτούς δεν ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2024, θα μείνουν χωρίς δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Από την επόμενη χρονιά, για να διατηρήσει κάποιος την ασφαλιστική του ικανότητα θα πρέπει είτε να μην έχει χρέη, είτε να έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση.

Για την αναβίωση των 120 δόσεων και των 72 δόσεων της περιόδου covid, οι οφειλέτες θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης στον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Για την ενεργοποίηση των 120 δόσεων απαιτείται επίσης η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις. Οι λοιπές οφειλόμενες δόσεις μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.

Επιπλέον προϋπόθεση προκειμένου να αναβιώσουν οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι η εξόφληση ή η υπαγωγή σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου, τυχόν οφειλών που δεν εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Για την ενεργοποίηση των 72 δόσεων (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao), ο μη μισθωτός πρέπει να έχει οφειλές της περιόδου από Σεπτέμβριο 2021 έως και Δεκέμβριο 2022 και να καταβάλει ως ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης του τα 30 ευρώ.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram