Υποτροφίες για πτυχιούχους Θετικών Επιστημών (ΙΤΕ)

Ειδήσεις
Υποτροφίες για πτυχιούχους Θετικών Επιστημών (ΙΤΕ)
Προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτητές και φοιτήτριες με φόντο καφέ βιβλιοθήκες
27/05/2019 | 06:00

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών Επιστημών.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Φυσικής ή Θετικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Θετικές Επιστήμες
  • Εκτεταμένη γνώση τεχνικών οπτικής απεικόνισης
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη οπτικών διατάξεων με έλεγχο μετώπου κύματος
  • Άριστη γνώση σύγχρονων μεθόδων μοντελοποίησης και προσομοίωσης σε περιβάλλον Matlab, Mathematica
  • Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Αιτήσεις έως 1 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

30 2810-391301 και e-mail: hr@iesl.forth.gr (Γραμματεία του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), e-mail: zahari@iesl.forth.gr (Δρ Ι. Ζαχαράκης)

Σχετικά Άρθρα