Πoλιτική Cookies και ρυθμίσεις

Η εταιρεία με την επωνυμία GATEWORK AE χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της www.workenter.gr Cookies και αρχεία παρόμοια με Cookies και τεχνολογίες όπως οι ιστοφάροι (Web beacons) (εφεξής "Cookies").

 

Στην παρούσα Πολιτική μας εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο το www.workenter.gr  χρησιμοποιεί τα Cookies, την προέλευση και το λόγο χρήσης τους. Περιγράφουμε ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απορρίψετε  και να αφαιρέσετε τα Cookies.

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα Cookies μπορεί να γίνει μέσω των υποενοτήτων της παρούσας σελίδας καθώς και του Cookie banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στη συνέχεια και στο footer της ΔΠ.

 

 

Πατήστε το Cookie Banner για διαχείριση των προτιμήσεών σας

 

Χρησιμοποιούμε τα Cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσής σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες www.workenter.gr  και για την αποθήκευση των επιλογών σας σε σχέση με τα προαιρετικά Cookies («Αναγκαία»). Με τη συγκατάθεσή σας και μόνο θα χρησιμοποιήσουμε όποια από τα ακόλουθα προαιρετικά Cookies επιλέξετε («Ανάλυσης», «Λειτουργικότητας»).

ΑναγκαίαΛειτουργικότηταςΑνάλυσης (Google Analytics)

Αποδοχή όλων Αποδοχή Επιλεγμένων

 

 

Νομική Υποχρέωση

O Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και η ελληνική νομοθεσία (N. 3471/2006) επιβάλλει την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους σκοπούς της εγκατάστασης των Cookies και με τα μέσα εναντίωσης στην εγκατάσταση τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), μόνο τα απαραίτητα Cookies (ιχνηλάτες) πρέπει να είναι προενεργοποιημένα, ενώ για τα λοιπά Cookies θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ζητείται η συγκατάθεση του χρήστη, αφού ο τελευταίος έχει ειδικά ενημερωθεί για τις κατηγορίες ιχνηλατών, που χρησιμοποιούνται.  Η συγκατάθεση απαιτεί σαφή θετική ενέργεια του χρήστη και πρέπει να του δίδεται η δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία με τον οποίο τη δήλωσε. Περαιτέρω, θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί, με τον ίδιο αριθμό ενεργειών («κλικ») και από το ίδιο επίπεδο, είτε να αποδέχεται τη χρήση των Cookies (εκείνων για τους οποίους απαιτείται συγκατάθεση), είτε να την απορρίπτει.

Για το σκοπό αυτό διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική και με εξαίρεση τα απαραίτητα Cookies όπου δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση σας, σας καλούμε αφού ενημερωθείτε για τις υπόλοιπες κατηγορίες να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε ανάλογα την χρήση τους, όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο.

 

Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον εξυπηρετητή (server) ενός ιστοτότοπου στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο Cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών.

Τα Cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party Cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party Cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Τις πληροφορίες που αποθηκεύουν τα Cookies τις χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς αναγνώρισης, συλλογής δεδομένων στα Google Analytics.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα Cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

 

Διαχείριση Cookies μέσω του φυλλομετρητή

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα Cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο, ώστε να μην αποθηκεύονται τα Cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο Cookie. Ενδέχεται η πλήρης απενεργοποίηση των Cookies  να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών του δικτυακού μας τόπου.

 

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα Cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 που θεμελιώνεται στο έννομο συμφέρον μας για βελτιστοποίηση του δικτυακού τόπου μας και στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα Cookies συνεδρίας (περίοδος λειτουργίας), για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά Cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου το δικτυακό μας τόπο για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Τα Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης και προσωπικών ρυθμίσεων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε ξανά κατά την επόμενη επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Περαιτέρω χρησιμοποιούμε τα Cookies, για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούμε τα Cookies;

Δεν αποθηκεύουμε στα Cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

Δεν χρησιμοποιούμε Cookies με σκοπό τη διαφήμιση

Ο ιστότοπος μας δεν χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση ούτε δικά μας (first party Cookies), ούτε Cookies που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party Cookies).Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα Cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα Cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

 

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies δικτυακού μας τόπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρέχονται  ως "Cookies τρίτων", τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας.

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των Cookies;

Αν επιθυμείτε να αποτρέψετε τη χρήση των Cookies σε αυτό τον ιστότοπο λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των Cookies και μετά να διαγράψετε τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με τον δικτυακό μας τόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των Cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των Cookies;

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα Cookies από τον δικτυακό μας τόπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των Cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “"Προτιμήσεων" ή των "Εργαλείων". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματός σας.

Αν απενεργοποιήσετε πλήρως τα Cookies, είναι πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες των υπηρεσιών του www.workenter.gr. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα Cookies.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα Cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

 

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς;

Στην ιστοσελίδα μας www.workenter.gr χρησιμοποιούμε τα Cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά Cookies («Αναγκαία»). Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά Cookies («Ανάλυσης», «Λειτουργικότητας»).

Για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωσή σας, παραθέτουμε στη συνέχεια τον πλήρη κατάλογο με τα Cookies που χρησιμοποιούμε στον παρόντα δικτυακό μας τόπο  με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη διάρκεια και τον πάροχο (από εμάς ή από τρίτους) καθενός από αυτά.

Επισημαίνουμε ότι εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών Cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια σας ως επισκέπτη/χρήστη.

 

Άκρως απαραίτητα Cookies

Είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου καθώς η έλλειψή τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές του λειτουργίες. Χωρίς αυτά λειτουργίες, όπως η σύνδεση και οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι εφικτές. Για τα Cookies αυτά δεν είναι απαραίτητη από τη νομοθεσία η συγκατάθεση του χρήστη, θα πρέπει όμως να περιγράφεται η λειτουργία τους στο πλαίσιο της Πολιτικής Απορρήτου και για ποιο λόγο θεωρούνται ως απολύτως απαραίτητα.

 Eιδικότερα:

 

Oνομα

Περιγραφή

Πάροχος

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies Λειτουργικότητας

Χρησιμοποιούνται για τη για τη διατήρηση της συνολικής προτίμησης του χρήστη για την αποδοχή ή απόρριψη των Cookies που αφορούν τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Oνομα

Περιγραφή

Πάροχος

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies εντοπισμού και αποδοτικότητας

Χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πλοηγείστε στον ιστότοπο, τη γλώσσα ή και την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε χρήστης.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσαρμόζονται οι περιοχές της σελίδας μας στις δικές σας ανάγκες και έτσι να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της εμπειρίας πλοήγησης. Επίσης τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για χρήσιμα Reports έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του site.

Oνομα

Περιγραφή

Πάροχος

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση Cookies εκ μέρους μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected].

 

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2023

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram