Διδακτορικές σπουδές σε 16 ερευνητικά πεδία

Ειδήσεις
Διδακτορικές σπουδές σε 16 ερευνητικά πεδία
Θέσεις στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Δικαιολογητικά, προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
06/02/2020 | 06:00

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Ερευνητικά πεδία, επιβλέποντες και στοιχεία επικοινωνίας:

 • Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (Υπεύθυνος: κ. Βρεχόπουλος Α, Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Συστήματα και Τεχνικές Πωλήσεων στο Πανκαναλικό Περιβάλλον (Υπεύθυνος: κ. Βρεχόπουλος Α, Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων (Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ. Καθηγητής, [email protected])
 • Μέτρηση Αποδοτικότητας σε πολυπληθή δεδομένα (Υπεύθυνος: κ. Κρητικός Μανώλης Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Εφαρμογές Βαθιάς Εκμάθησης στην Τεχνολογία Λογισμικού (Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Μηχανική Μάθηση (Υπεύθυνος: κ. Μούρτος Ι., Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση: Μέθοδοι και Εφαρμογές (Υπεύθυνος: κ. Μούρτος Ι., Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Τεχνολογία και προσέλκυση-επιλογή ανθρώπινου δυναμικού (Υπεύθυνος: κ. Νικολάου, Ι. Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Business Analytics for Transport, Manufacturing and Retail (Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικ, Ι. Αν. Καθηγήτρια, k. [email protected])
 • Industry 4.0 and digital transformation (Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικ, Ι. Αν. Καθηγήτρια, k. [email protected])
 • Innovation and Technology Entrepreneurship (Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικ, Ι. Αν. Καθηγήτρια, k. [email protected])
 • Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα πριν και μετά την Ελληνική κρίση (Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι., Αν. Καθηγητής, [email protected])
 • Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην τεχνολογία λογισμικού (Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, [email protected]
 • Εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων στην τεχνολογία λογισμικού (Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, [email protected])
 • Επεξεργασία σε περιβάλλον ενοποιημένης μνήμης (Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, [email protected])
 • Data Virtualization in Big Data Environments (Υπεύθυνος κ. Χατζηαντωνίου Δ., Αν. Καθηγητής, [email protected])

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

 • Αίτηση:
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση)
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865).