Υποτροφίες για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία

Υποτροφία
1.000
Υποτροφίες για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία
Για υποψήφιους νομικών, ιατρικών ή οικονομικών πεδίων
υποτροφία
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/05/2018 | 07:12

Το  Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννο προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση τεσσάρων συνολικά υποτροφιών για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στη Μ. Βρετανία.

Οι θέσεις:

  • Νομική Επιστήμη (1 υποτροφία)
  • Οικονομικές Επιστήμες (1 υποτροφία) 
  • Ιατρική Επιστήμη στον τομέα της καρδιολογίας ή της χειρουργικής Ιατρικής (2 υποτροφίες)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα στα γραφεία του Ιδρύματος, τη χορηγούμενη αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά.

Το έντυπο της σχετικής αίτησης μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος, είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.cleliafoundation.gr/

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

Προθεσμία
29/06/18

Ποιους αφορά

  • Έλληνες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)

Προϋποθέσεις

  •  Ηλικία 22 έως και 30 ετών
  • Ανώτατο ετήσιο εισόδημα (ατομικό & οικογενειακό αθροιστικά) φορολογικού έτους 2017 40.000 ευρώ 
  • Βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα», για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο της Νομικής Επιστήμης (1 υποτροφία), στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών (1 υποτροφία) και στον κλάδο της Ιατρικής Επιστήμης και ειδικότερα στον τομέα της Καρδιολογίας ή/και στον τομέα της χειρουργικής Ιατρικής (γενικής και μη) (2 υποτροφίες)
Σχετικά Άρθρα