Νέες υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών

Υποτροφία
2.275
Νέες υποτροφίες από το Παν/μιο Πατρών
Προσόντα, προθεσμίες - Διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις
χέρια που κρατάνε καπέλα φοίτησης, υποτροφίες
23/10/2018 | 18:28

Τρεις συνολικά ανταποδοτικές υποτροφίες χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αφορούν την υλοποίηση του έργου «Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και  παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας».

[1 Μεταδιδακτορικές υποτροφίες] 

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη και το διαβιβαστικό:

[2 Διδακτορικές υποτροφίες] 

Αίτηση: ΕΔΩ

Ολόκληρη η προκήρυξη και το διαβιβαστικό:

Διάρκεια: 26 μήνες

Δικαιολογητικά: 

 1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλοι σπουδών
 4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Πληροφορίες: 

-Δημήτριος Κοσμόπουλος

Τηλέφωνο: 26410 74225

Ε-mail: dkosmo@ upatras.com

Προθεσμία
05/11/18

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχοι Μηχανικών Τμημάτων

Προϋποθέσεις

Προσόντα μεταδιδακτορικού: 

 • Πτυχίο Πληροφορικής/Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχο και ισότιμο της αλλοδαπής
 • Διδακτορικός τίτλος στο αντικείμενο της Μηχανικής Μάθησης

Προσόντα διδακτορικού: 

 • Πτυχίο Μηχανικής (Hλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού  Η/Υ, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικός  Πληροφορικής)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών /  Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας 
Σχετικά Άρθρα