ΑΠΘ: Χορηγίες σε χημικούς μηχανικούς

Προγράμματα
1.050
ΑΠΘ: Χορηγίες σε χημικούς μηχανικούς
Ολόκληρη η προκήρυξη
Ηλιάνα Καλούπη
01/09/2019 | 06:00

Σε πτυχιούχους Χημικούς Μηχανικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η συνολική αμοιβεί "αγγίζει" τις 33.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά:

 • Υποβολή πρότασης - δήλωσης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο τίτλων σπουδών
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Προθεσμία
11/09/19

Ποιους αφορά

 • Πτυχιούχους Χημικούς Μηχανικούς
 • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφές με τον ευρύτερο τομέα των σύνθετων πολυμερικών υλικών
   

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
 2. Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με τον ευρύτερο τομέα των σύνθετων πολυμερικών υλικών
 3. Καλή γνώση Αγγλικών
 4. Ερευνητική εμπειρία 12 μηνών στον ευρύτερο τομέα της πειραματικής μελέτης σύνθετων πολυμερικών υλικών
 5. Δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
3e7afe52-408d-41e5-b655-aada4afefe7e.pdf