Υπ. Εσωτερικών: Έτοιμη η νέα προκήρυξη για 1.264 μονίμους στους δήμους

Γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών - Τα προσόντα

Έτοιμο το σχέδιο προκήρυξης για την πρόσληψη 1.264 μονίμων σε δήμους όλης της χώρας.

Η προκήρυξη αναμένεται να αποσταλεί τις προσεχείς ημέρες από το υπουργείο Εσωτερικών στο ΑΣΕΠ για τελική επεξεργασία.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, έκδοσης προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων, θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Με τη νέα μεγάλη προκήρυξη θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα. Μόνο στο δήμο της Αθήνας οι θέσεις προσεγγίζουν οι 400.

Οι προσλήψεις αφορούν υποψηφίους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Σημαντικό: Θα γίνουν δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών.

Η λίστα με τα προσόντα

Η λίστα με τα προσόντα, έχει ως εξής:

  • Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.
  • Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ (αντί 1,65 μ), ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μ.
  • Απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν έχουν πιστοποίηση γνώσης κάποιας από τις προβλεπόμενες ξένες γλώσσες ή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επομένως συντελείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ουσιώδης αναβάθμιση από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται από εδώ και στο εξής στην Δημοτική Αστυνομία.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών, την εντοπιότητα, τη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (εκτός εκείνης που αποτελεί απαραίτητη υπόθεση) και την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram