ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 6.000 νέες προσλήψεις με μισθό έως €1.600

Κατάρτιση - Προγράμματα
ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 6.000 νέες προσλήψεις με μισθό έως €1.600
Ποιούς αφορά, κριτήρια, δικαιολογητικά - Ειδική επεξεργασία workenter
Κοινωφελής
Μιχάλης Τσιλιβάκος
28/11/2018 | 15:00

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, (28/11), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, από την πλευρά των εργοδοτών, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, που καταλήγει στην πρόσληψη 6.000 ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών. 

Σημειώστε ότι το πρόγραμμα θα «σπάσει» σε δύο κύκλους (6.000 και 4.000 θέσεις), αντίστοιχα.

Η απόφαση για την έκδοση του προγράμματος 6.000 προσλήψεων του ΟΑΕΔ, μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων, έχει δημοσιευθεί και περιλαμβάνει ουσιαστικά όλα τα κρίσιμα σημεία της αναμενόμενης προκήρυξης.

Δικαιούχοι:

 • 6.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Άνεργοι επιστήμονες, κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Μεταποίηση-Βιομηχανία
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής

Σημειώστε ότι, οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει: 1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και 3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από το ΚΠΑ2 (της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου θα απασχοληθούν), σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες.

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Μετά τη λήξη των 12 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις για επιπλέον 3 μήνες.

Δείτε τα στοιχεία του προγράμματος στην ειδική πλατφόρμα του workenter που ακολουθεί.

Αναμένεται

Ποιους αφορά

 • 6.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Άνεργοι επιστήμονες, κάτοιχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει: 1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και 3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών
Δικαιολογητικά
 • Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από το ΚΠΑ2 (της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου θα απασχοληθούν), σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες

 

Χρήματα

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο ως εξής:

 • Έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ)
 • Έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ)
 • Έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ)

Κριτήρια - Μόρια

 • Χρόνος συνεχόμενης (εγγεγραμμένης στον ΟΑΕΔ) ανεργίας
 • Ατομικό – οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017
 • Ηλικία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω
 • Γονέας προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 • Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
 • Εντοπιότητα
Ναι