Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: 340 θέσεις σε μεγάλο δήμο (pdf)

Κατάρτιση - Προγράμματα
Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: 340 θέσεις σε μεγάλο δήμο (pdf)
Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται
Δήμος Βόλου, εξωτερικός χώρος δημαρχείου
Μαρία Πέππα
12/08/2018 | 16:10

Με 340 υπαλλήλους, συνολικά, ενισχύεται ο δήμος Βόλου, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Από την κατανομή προκύπτει πως θα επιλεγούν απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων.

Το workenter, σας εξασφαλίζει την λίστα με τις ειδικότητες και τις θέσεις που ζητούνται -ύστερα από ειδική επεξεργασία του αρχείου - σε αρχείο pdf, το οποίο θα βρείτε κάνοντας κλικ επάνω του: 

Αξιοποιείστε τις δυνατότητες των εφαρμογών και δείτε τα βασικότερα σημεία του προγράμματος, "ανοίγοντας" (παρακάτω) τις αντίστοιχες "ποδιές" του workenter.

Ακολουθεί σε επισύναψη δύο αρχεία pdf με τα προσοντολόγιο των ειδικοτήτων:

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

 • Έγγεγραμμένους ανέργους (μακροχρόνια και μη) στους καταλόγους του ΟΑΕΔ
 • Ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, εγγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ
 • Εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆
 • Ανέργους ηλικίας άνω των 18 και των 55 ετών, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
 • Εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δικαιούχους του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Πτυχίο ή δίπλωμα
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση ειδίκευσης (αφορά μουσικούς)
 • Επαγγελματική άδεια οδήγησης (αφορά οδηγούς)
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (αφορά οδηγούς)
 • Άδεια χειριστή (για χειριστές μηχανημάτων έργου)
Δικαιολογητικά

Αντίγραφα:

 • Αστυνομικής ταυτότητας
 • Τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Ατομικού σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ)
Χρήματα
 • 19,81 ευρώ ημερησίως και 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω
 • 17,27 ευρώ ημερησίως και 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών

Κριτήρια - Μόρια

Χρόνος εγγραμμένης ανεργίας 1 μόριο ανά μήνα (έως 60 μήνες)
Χρόνος εγγραμμένης ανεργίας (συζύγου) 1 μόριο ανά μήνα (έως 60 μήνες)
Αναπηρία άνω του 50 % 15 μόρια
Ετήσιο εισόδημα έως 30 μόρια
Ηλικία 15 έως 45 μόρια
Αριθμός ανηλίκων τέκνων 10 μόρια ανά παιδί
Γονέας προστατευόμενου ΑμεΑ 10 μόρια
Δικαιούχοι ΚΕΑ 35 μόρια
Μη τοποθέτηση σε παλαιότερες δράσεις 10 μόρια

 

Ναι