Επιδότηση €1.380 για 1.400 ανέργους

Κατάρτιση - Προγράμματα
Επιδότηση €1.380 για 1.400 ανέργους
Πώς θα υποβάλετε την αίτηση - Προσόντα και δικαιολογητικά
άνεργοι
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
Μιχάλης Τσιλιβάκος
30/04/2018 | 10:06

Έναρξη του νέου κύκλου (5ου) του προγράμματος κατάρτισης ανέργων ηλικίας 18-24 ετών, στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου και Logistics, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Αναλυτικά:

 1. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση
 2. Παρέχεται δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
 3. Παρέχεται εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Δικαιούχοι

 • Άνεργοι νέοι ηλικίας 18 – 24 ετών, που διαθέτουν δίπλωμα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07/05/2018 (17:00μμ)

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται απευθείας, πατώντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης»

Εξέλιξη

Ποιους αφορά

Ανέργους ηλικίας 18 -24 ετών, που επιθυμούν να καταρτιστούν σε δράσεις που συνδέονται με:

 • Εφοδιαστική αλυσίδα – Logistics
 • Εξωγικό εμπόριο προϊόντων

Όροι συμμετοχής - αμοιβή

Προϋποθέσεις
 • Να έχουν ηλικία 18-24 ετών
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
 • Να είναι απόφοιτοι Λυκείου, ΑΕΙ,ΤΕΙ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Δικαιολογητικά

Αντίγραφα:

 • Αστυνομικής ταυτότητας
 • Τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Ατομικού σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ)
Χρήματα

1.380 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Θεωρητική κατάρτιση: €600
 • Πρακτική άσκηση: €780

Κριτήρια - Μόρια

 • Διάρκεια ανεργίας (έως 20 μόρια για άνω των 9 μηνών)
 • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (έως 20 μόρια για ατομικό εισόδημα €3.500)
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο (έως 10 μόρια για αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Ναι