ΟΑΕΔ: Πότε τα αποτελέσματα της κοινωφελούς (8.933 θέσεις)

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Πότε τα αποτελέσματα της κοινωφελούς (8.933 θέσεις)
Η διαδικασία για την έκδοση
ΟΑΕΔ, παράταση, 4.000, είσοδος
12/04/2019 | 19:30

Μάχη με το χρόνο για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της κοινωφελούς για τις 8.933 θέσεις δίνει ο ΟΑΕΔ.

Πηγές του Οργανισμού τόνιζαν στο workenter ότι καταβάλλεται προσπάθεια τα αποτελέσματα να εκδοθούν εντός της προσεχούς εβδομάδας. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην κατάρτιση των προσωρινών πινάκων εμπλέκεται η ΑΑΔΕ και η ΗΔΙΚΑ, δεδομένου ότι η ανάδειξη των επιτυχόντων βασίζεται (και) σε αυτοματοποιημένα οικονομικά κριτήρια. 

Σημειώστε την διαδικασία:

(1) Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων

(2) Ο Οργανισμός καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης

(3) Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελείται από τρεις πίνακες:

 • Επιτυχόντων
 • Επιλαχόντων
 • Απορριπτέων

(4) Στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού

(5) Ο προσωρινός πίνακας καταάταξης περιλαμβάνει:

 • Αριθμό πρωτοκόλου ηλεκτρονικής αίτησης
 • Συνολική βαθμολογία υποψηφίων
 • Μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο ξεχωριστά

(6) Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων ακολουθούν οι ενστάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός τριών ημερών

(7) Οι ενστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν εντός 10 ημερών

(8) Όσοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης καλούνται, (με e-mail ή τηλεφωνικά), μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων

(9) Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στον επιβλέποντα φορέα

(10) Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα

(11) Σε περίπτωση άρνησης επιτυχόντων, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενεργοποιείται ο πίνακας επιλαχόντων

(12) Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN