ΟΑΕΔ: 18.500 προσλήψεις σε Δημόσιο και επιχειρήσεις - 5.500 θέσεις, τώρα

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: 18.500 προσλήψεις σε Δημόσιο και επιχειρήσεις - 5.500 θέσεις, τώρα
Ξεκινά (12:00) η διαδικασία - Αμοιβές έως €1.600 - Πού και πώς θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι, κατανομή, κριτήρια
Κοινωφελής
Μιχάλης Τσιλιβάκος
23/11/2018 | 09:39

Ξεκινά σε λίγη ώρα (23/11, 12:00) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα 5.500 προσλήψεων του ΟΑΕΔ σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 3/12/2018 (12:00).

Σημειώστε:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή εγγραφή στα μητρώα ανεργίας του Οργανισμού
 • Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22 - 29 ετών
 • Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση για 12 μήνες

Προσοχή:

Κάποιες κατηγορίες ωφελούμενων καλούνται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων:

 • Κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών
 • Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στην υπηρεσία του εγγεγραμμένου ανέργου
 • Άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού
 • Επισημαίνεται ότι, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω

Για αναλυτικές πληροφορίες του προγράμματος, προϋποθέσεις, κατανομή και μισθούς, διαβάστε τον οδηγό του workenter:

 

ΟΑΕΔ: 10.000 προσλήψεις ανέργων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Μετά την έκδοση του προγράμματος για 5.500 προσλήψεις, σειρά παίρνει το πρόγραμμα για 10.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό ΟΑΕΔ και υπουργείου Εργασίας.

Το πρόγραμμα, όπως εγκαίρως έγραψε το workenter, αναμένεται να «σπάσει» σε δύο κύκλους:

 1. Ο πρώτος αφορά 6.000 προσλήψεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 2. Ο δεύτερος αφορά 4.000 προσλήψεις σε υπουργεία και φορείες του δημοσίου τομέα

Σημειώστε όλα τα κρίσιμα σημεία της νέα προκήρυξης για 6.000 θέσεις απασχόλησης:

Δικαιούχοι:

 • 6.000 άνεργοι ηλικίας έως 39 ετών
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Άνεργοι επιστήμονες, κάτοιχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Μεταποίηση-Βιομηχανία
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής

Σημειώστε ότι, οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει: 1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, 2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και 3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από το ΚΠΑ2 (της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου θα απασχοληθούν), σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες.

Διάρκεια απασχόλησης

 • Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Μετά τη λήξη των 12 μηνών η επιχείρηση δύνται να διατηρήσει τις θέσεις για επιπλέον 3 μήνες.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο ως εξής:

 • Έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ)
 • Έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ)
 • Έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ)

3.000 προσλήψεις με διαδικασίες ΟΑΕΔ

Σε φάση υλοποίησης τίθεται, από την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επαγγελματική τακτοποίηση 3.000 ανέργων της Δυτικής Αττικής.

Σημειώστε:

 • Το νέο πρόγραμμα αφορά ανέργους, εγγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 45 ετών
 • Οι ωφελούμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6 μήνες καταγεγγραμένης ανεργίας
 • Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 8 μήνες

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα: «Κοινωφελής: 3.000 προσλήψεις με διαδικασίες ΟΑΕΔ»

Σχετικά Άρθρα