Οι ΟΤΑ στη χώρα μας αντιμετωπίζουν διπλό αδιέξοδο

Γράφει ο υποψήφιος για το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, κ. Νικόλας Βαφειάδης

Η κρίση δεν επέβαλε μόνο περιορισμούς στα έσοδα των δήμων (ίδια και επιχορηγήσεις), αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, περιόρισε τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοπιστωτική αγορά.

Παράλληλα, ο περιορισμός της φοροδοτικής ικανότητας των δημοτών ελαχιστοποίησε  ουσιαστικά, αν όχι απαγόρευσε, σε πολλές περιπτώσεις, την αύξηση του φορολογικού τους βάρους.

Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι είναι πάρα πολλές. Η ανάγκη για χρηματοδοτικές λύσεις δεν είναι μόνο ποσοτική. Διαπιστώνεται μεγάλη έλλειψη σε ποιοτικά χρηματοδοτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις τοπικά διαμορφωμένες ανάγκες.

Το κριτήριο της φερεγγυότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά. Παρά το ότι η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΤΑ) είναι μία από τις λιγότερες χρεωμένες στη Ευρώπη, οι ελληνικοί δήμοι αντιμετωπίζουν διπλό αδιέξοδο.

Αφενός μεν λόγω της αξιολόγησης της χώρας αφετέρου δε λόγω των εγγενών προβλημάτων τους, αδυνατούν να προσφύγουν σε εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Η δημιουργία χρηματοπιστωτικών μηχανισμών προσαρμοσμένων σε κάθε επίπεδο αποκεντρωμένης αρχής, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στις αναπτυξιακές διεργασίες και στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Μπορεί επίσης να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα των δήμων.

Σκεφτείτε μόνο ότι η ίδια συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα της Ε.Ε., χρηματοδοτείται στην Ελλάδα με κόστος χρήματος 4% περίπου και στην Σουηδία με λιγότερο από 1%. Είναι προφανές ότι οι ελληνικοί δήμοι στα ανταγωνιστικά προγράμματα ξεκινούν με ένα μεγάλο συγκριτικό μειονέκτημα.

Ο εξοπλισμός της Τ.Α. με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία νέων εξειδικευμένων, στις σύγχρονες ανάγκες των δήμων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων θα βοηθήσει τους δήμους όχι μόνο να καλύψουν τις ανάγκες τους αλλά να θωρακίσουν την επενδυτική τους πολιτική με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Την περίοδο της κρίσης η συνεργασία των δημοτικών τραπεζών με τους ευρωπαϊκούς δήμους δεν περιορίστηκε μόνο στην προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων αλλά επεκτάθηκε σε τρία επίπεδα:

  • Στην προσφορά τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων
  • Στη δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών
  • Στην εκπαίδευση αιρετών και προσωπικού

Νομίζω ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά και στο πλαίσιο του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), είναι λογικό το αίτημα να μετατραπεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε σύγχρονη και αποτελεσματική Δημοτική Τράπεζα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η χρηματοδοτική υποστήριξη και αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων αποτελεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό απόθεμα για τη χώρα.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram