Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ηλεκτρονική Μάθηση 4.500€ 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (part time) 6.800€ 03/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Δωρεάν 03/06/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία Δωρεάν 19/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου Δωρεάν 12/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 2.500€ 12/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ιατρικής Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας 4.000€ 08/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Νομικών Επιστημών Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (2019-2020) Δωρεάν 27/03/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτικών Επιστημών Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα Δωρεάν 15/03/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ιατρικής Ιατρική του Ύπνου 3.000€ 18/02/19Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες