Παν/μιο Κρήτης: Εξειδίκευση στα Οικονομικά (δωρεάν)

Ειδήσεις
Παν/μιο Κρήτης: Εξειδίκευση στα Οικονομικά (δωρεάν)
Προθεσμία, ολόκληρο το πρόγραμμα
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
15/05/2018 | 07:00

Το τμήμα οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανακοίνωσε την έναρξη νέου δωρεάν μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική».

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 3 - 5 εξάμηνα

Προθεσμία: 20/06/2018

Επικοινωνία: +30 28310‐77405 

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το προγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://economics.soc.uoc.gr/el/course/2/metaptyxiako-stin-oikonomiki-thewria...