Νέα μεταπτυχιακά από το ΕΚΠΑ

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το ΕΚΠΑ
Ποιοι συμμετέχουν, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
05/03/2019 | 06:00

Η Ιατρική Σχολή, του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων:

  • Ιατρικής
  • Ψυχολογίας
  • Νοσηλευτικής
  • Κοινωνικής Εργασίας
  • Συναφούς αντικειμένου Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 8 Απριλίου 2019

 Αίτηση:

Υπεύθυνη Δήλωση:

Ολόκληρη η προκήρυξη:

 

Πληροφορίες:

- Noσοκομείο Αττικόν, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α.

Τηλέφωνο: 2107462914 (κα Ε. Μαρκόγλου και κα Β. Ευσταθίου)

- Γραμματεία Ιατρικής Σχολής

Τηλέφωνο: 210-746 2032

- Ιστοσελίδες Προγράμματος: ΕΔΩ και ΕΔΩ