Μεταπτυχιακά στον τομέα της Φιλοσοφίας από το ΕΚΠΑ

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στον τομέα της Φιλοσοφίας από το ΕΚΠΑ
Προγράμματα, κατευθύνσεις, δίδακτρα, προθεσμίες
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο
10/10/2018 | 06:15

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Τίτλος Προγράμματος: «Φιλοσοφία» 

Κατευθύνσεις: 

  • Ιστορία της Φιλοσοφίας
  • Πολιτική Φιλοσοφία

Δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση συμμετοχή για μία συγκεκριμένη κατεύθυνση
  2. Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, διδακτική εμπειρία, επιστημονική&ερευνητική δραστηριότητα)
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών
  5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών 
  6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις από τυχόν ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
  7. Δύο συστατικές επιστολές
  8. Υπεύθυνη δήλωση

*Τα παραπάνω δικαιολογητικά να σταλθούν στο εξής: 

E-mail: secr-philosophy@ppp.uoa.gr

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Δίδακτρα: 2.000 

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: έως Παρασκευή 26 Οκτωμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Αίτηση Υποψηφιότητας Πολιτική Φιλοσοφία:

Αίτηση Υποψηφιότητας Ιστορία της Φιλοσοφίας:

Για περαιτέρω πληροφορίες: 

-Γραμματεία Π.Μ.Σ - Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών

Τηλέφωνο: 210 7277678

Σχετικά Άρθρα