Μεταπτυχιακά σε Διερμηνεία και Μετάφραση (20 θέσεις)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά σε Διερμηνεία και Μετάφραση (20 θέσεις)
Δικαιολογητικά και προθεσμία
10/04/2019 | 06:00

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης προκηρύσσει τη διεξαγωγή εξετάσεων για την εισαγωγή έως και 20 φοιτητών στην κατεύθυνση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις (κατεύθυνση Διερμηνείας):

  •  Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας 
  • Άριστη γνώση (επιπέδου Γ2) δύο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά 

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή: ΕΔΩ
  • Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
  • Αντίγραφο πτυχίου 
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) 
  • Συστατικές επιστολές

Ο φάκελος με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος 54124, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 30 Μαΐου 2019

- Ιστοσελίδα ΠΜΣ: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα