Μεταπτυχιακά από το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας
ένα χέρι κρατά στη χούφτα του ένα μικρό φυτό, γεωπονία
28/09/2018 | 06:15

To Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, προσκαλεί υποψήφιους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Τίτλος Προγράμματος: «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

-Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων:

  • Γεωπονίας, και Τεχνολογίας της Γεωπονίας
  • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
  • Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  • Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
  • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής

Δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση:
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
  3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες
  5. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες 

Δίδακτρα: 2.100€ 

Προθεσμία: έως Δευτέρα 15 Οκτωμβρίου 2018

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνα: 2385054620, 2385054610 και 2385054622 (κα Χαλβατζή Ευγενία)

E-mail: crop-cert@teiwm.gr

-Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα

Σχετικά Άρθρα