Μεταπτυχιακά από το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΔΩΡΕΑΝ)
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτητής με στολή αποφοίτησης-απόκτηση μεταπτυχιακού
30/01/2019 | 06:00

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, του Πολυτεχνείου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι:

  1. Πολυτεχνικών Σχολών
  2. Σχολών Θετικών Επιστημών

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Σύντομη έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
  • Συστατικές επιστολές 

* Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται ηλεκτρονικά απευθείας από τον συντάκτη στο e-mail: [email protected] ή ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 17 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

- Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

- κα Ειρήνη Μαρεντάκη

Τηλέφωνο: 28210 37657

- κα Στέλλα Ράκα 

Τηλέφωνο: 28210 06220