Εξειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη
Ποιοι συμμετέχουν, πιστοποιητικά, προθεσμία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
20/06/2019 | 05:00

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνουν την λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Οικονομική Επιστήμη".

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ:

 • Χρηματοοικονομικών
 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Μηχανικών
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Στατιστικής
 • Πληροφορικής 

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 3. Βεβαίωση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
 4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές

Τα παραπάνω πιστοποιητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Γραμματεία ΔΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9 ος όροφος, γραφείο 908-909 Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00 (210 8203617, email: [email protected]).

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Ιουλίου 2019