Μεταπτυχιακά στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές (ΔΩΡΕΑΝ)
Δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας - Ολόκληρη η προκήρυξη
Φοιτητής με στολή αποφοίτησης-απόκτηση μεταπτυχιακού
21/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές».

Κατευθύνσεις:

 • Βυζαντινή Ιστορία
 • Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων:

 1. Ιστορίας
 2. Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 3. Φιλολογίας
 4. Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 5. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας
 6. Αρχιτεκτονικής

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
 • Γραπτή ερευνητική πρόταση για ένα θέμα των παραπάνω κατευθύνσεων
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Αποστολή δικαιολογητικών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, Γάλλος Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο.

Ημέρα Εξετάσεων:

 1. Γραπτές εξετάσεις - 19 Φεβρουαρίου 2019 
 2. Προφορικές εξετάσεις - 20 Φεβρουαρίου 2019

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 11 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες:

-Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Τηλέφωνο: 2831077379 & 2831077337

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ