Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Ιωαννίνων (Δωρεάν)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Ιωαννίνων (Δωρεάν)
Κατευθύνσεις, ποιοι συμμετέχουν και προθεσμία
05/05/2019 | 06:00

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων".

Κατευθύνσεις:

 1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
 2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ - ΤΕΙ:

 • Πολυτεχνικών
 • Πληροφορικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Οικονομικών Επιστημών 
 • Ανώτατων Στρατιωτικών Θετικής Κατεύθυνσης
 • Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του Τμήματος

Τηλέφωνο: 26510-07213