Μέχρι πότε οι αιτήσεις για το πρόγραμμα που δίνει 1.600 ευρώ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Νέα παράταση δίνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας για το επιδοτούμενο πρόγραμμα των 1.600 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά άνεργους  πολίτες τριών δήμων της Πελοποννήσου καλώντας τους και να καταρτιστούν και να πληρωθούν.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα:

 • Nα είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 • Nα είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης (εκτός αστικού ιστού)

Έμφαση θα δοθεί σε μακροχρόνια άνεργα άτομα χωρίς εξειδίκευση σε κάποιο επάγγελμα ή με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέσεις εργασίας που έχουν καταργηθεί λόγω της μακρόχρονης ύφεσης.

Με βάση τα παραπάνω η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • •Προσέλκυση ωφελουμένων ανέργων - Δράσεις δημοσιότητας
 • •Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 410 ωρών (350 θεωρίας και 60 ώρες Πρακτικής άσκησης με την μορφή CaseStυdies)
 • •Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι.
 • •Συντονισμός, Διαχείριση, Παρακολούθηση της πράξης- Υποστηρικτικές Ενέργειες
 • •Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης της δράσης.

Με την εφαρμογή των ενεργειών αυτών τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν είναι:

Σύνολο ωφελουμένων: 260
Εκ των οποίων:
αριθμός ανδρών ωφελουμένων: 110
αριθμός γυναικών ωφελουμένων 150

Τα αντικείμενα κατάρτισης των ωφελούμενων θα είναι τα παρακάτω :

 • Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων
 • Μεταποίηση και τυποποίηση καινοτόμων αγροτικών προϊόντων
 • e-Commerce - Hospitality Sales & Marketing
 • Στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών & πολιτιστικών επιχειρήσεων
 • Εφοδιαστική αλυσίδα – logistics
 • Νέες τεχνολογίες στην μεταποιητική βιομηχανία

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (ενημερωτικό σημείωμα, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://arcadianet.gr/2021/04/27/epagelmatiki-katartisi-anergon/, καθώς και στo γραφείο της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» (25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233)

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την Τρίτη 28/02/2023, και ώρες 09:00-14:00.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram