Κατάρτιση "φέρνει" 2.000€ στη τσέπη

Αφορά μεταξύ άλλων πωλητές, μάγειρες και ηλεκτρονικούς

Με το σύνθημα "Ξεκλείδωσε τις δεξιότητές σου" ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης καλεί 1.000 ανέργους και να αποκτήσουν γνώσεις και να πληρωθούν 2.000 ευρώ.

Βασικός σκοπός είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους.

 Ειδικότερα:

  • Η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων
  • Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων
  • Η αύξηση της απασχολησιμότητας τους, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους

Αφορά στην υλοποίηση θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε :

  • 180 ώρες Θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς
    και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας
  • 140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος 1.000 εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.Υ.Π.Α από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους και να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο katartisou-pde.gr και ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων θα διαρκέσει έως και την 22η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram