Νέες θέσεις σε δύο ξενοδοχειακές αλυσίδες

Ειδήσεις
Νέες θέσεις σε δύο ξενοδοχειακές αλυσίδες
Ειδικότητες και προσόντα
14/04/2019 | 06:00

Οι ξενοδοχειακές αλυσίδες Royal Paradise Beach Resort και Spa και Kipriotis Hotels ενισχύονται με νέο προσωπικό.

Royal Paradise Βeach Resort & Spa (Θάσος)

  • Μάγειρες - Αντίστοιχο δίπλωμα, γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
  • Υπάλληλοι Υποδοχής - Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel, γνώση Η/Υ
  • Σερβιτόροι - Απολυτήριο Λυκείου, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση συστημάτων POS, γνώση Αγγλικών
  • Καμαριέρες - Απολυτήριο Λυκείου, προϋπηρεσία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση Αγγλικών, υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@royalparadise.gr

Kipriotis Hotels (Κως)

  • Υπάλληλοι Υποδοχής - Πτυχίο τουριστικής σχολής, προϋπηρεσία 3 ετών, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού λογισμικού Opera και γνώσεις Η/Υ
  • Σερβιτόροι - Απολυτήριο Λυκείου, φοίτηση σε τουριστική σχολή (επιθυμητό), προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση συστημάτων POS, γνώση Αγγλικών
  • Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων - Πτυχίο τεχνικής σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε κτιριακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kipriotis.gr