Σημαντικό: Νέες θέσεις, τώρα, στη βιομηχανία ΔΕΛΤΑ

Ειδήσεις
Σημαντικό: Νέες θέσεις, τώρα, στη βιομηχανία ΔΕΛΤΑ
Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται - Φόρμα υποβολής βιογραφικού
Λογότυπο ΔΕΛΤΑ, γραφείο, είσοδος
Η εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των βιογραφικών
Μαρία Πέππα
13/09/2018 | 18:45

Ένα από τα πιο ισχυρά brand της εγχώριας βιομηχανίας, η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε υπαλλήλους βάρδιας, δύο ειδικοτήτων.

Προσλαμβάνονται:

  • Μηχανικός Συντηρητή (1002Δ): πτυχίο Τεχνικής Σχολής/Τεχνικού Λυκείου/ΤΕΙ Μηχανολογίας, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3-5 ετών) σε βιομηχανία, εμπειρία ως πρακτικός μηχανικός, άδεια άσκησης επαγγέλματος αρχιτεχνίτη τεχνικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012) και άνω, γνώση αγγλικών και εφαρμογών MS Office (λαμβάνονται υπόψη).
  • Ηλεκτρολόγος Συντηρητή (1003Δ): πτυχίο Τεχνικής Σχολής/Τεχνικού Λυκείου/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, προϋπηρεσία (τουλάχισοτν 3-5 ετών) σε βιομηχανία, εμπειρία ως ηλεκτρολ'ογος βιομηχανικών εγκαταστάσεων, άδεια άσκησης επαγγέλματος αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων Α' ειδικότητας (Π.Δ. 108/2013) και άνω, γνώση αγγλικών και εφαρμογών MS Office (λαμβάνονται υπόψη)

Οι προσληφθέντες θα στελεχώσουν τις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, άμεσα, τα βιογραφικά τους, καθώς η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας βιογραφικού (στην ιστοσελίδα της ΔΕΛΤΑ) και η υποβολή βιογραφικού σημειώματος (CV) «κλείνει» στις 16 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της βιομηχανίας στο τηλέφωνο 2103 495 000.

«Συνδεθείτε με την εταιρεία» και υποβάλετε, άμεσα, το βιογραφικό σας

URL
Συνδεθείτε με την εταιρεία
https://www.delta.gr/jobs/