Θέσεις για πρακτική άσκηση στην ICTS Hellas

Ειδήσεις
Θέσεις για πρακτική άσκηση στην ICTS Hellas
Θα επιλεγούν φοιτητές ΤΕΙ
πρακτική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/07/2018 | 07:32

Η ICTS HELLAS, πάροχος υπηρεσιών ασφαλείας σε αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, λιμένες, θαλάσσιους μεταφορείς και άλλους οργανισμούς υψηλών επιχειρησιακών απαιτήσεων, προσκαλεί σπουδαστές ΤΕΙ να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο τμήμα Human Resources. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Πρακτική εξοικείωση με καθημερινά αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα σε όλο το φάσμα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ.: 210 96 163 63 

Fax: 210 96 152 38

E-mail: info@icts.gr,hr@icts.gr

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018 στα κεντρικά γραφεία στη Γλυφάδα.