Θέσεις για 12 ειδικότητες στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια

Ειδήσεις
Θέσεις για 12 ειδικότητες στον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια
Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Αφορά πρακτική
πρακτική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
03/08/2018 | 11:45

Πρόγραμμα απασχόλησης σπουδαστών ΑΤΕΙ πραγματοποιεί ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), προσφέροντας την ευκαιρία σε σπουδαστές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσα σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες απασχόλησης, καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Σπουδαστών ΑΤΕΙ.

Οι ειδικότητες απασχόλησης για το 2018 είναι: 

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας/ Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
 • Δομικών Έργων
 • Ηλεκτρολογίας
 • Ηλεκτρονικών / Αυτοματισμών
 • Μηχανολογίας (Κατασκευαστικού ή Ενεργειακού Τομέα)
 • Πληροφορικής
 • Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
 • Τεχνολογίας Περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης
 • Οικονομικά/Λογιστική
 • Marketing
 • Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων (καλή γνώση Autocad)

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών ΑΤΕΙ αφορά 6μηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: 

 • 1η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος 
 • 2η περίοδος: Οκτώβριος - Μάρτιος

Η αίτηση συμμετοχής για την 2η περίοδο του 2018 θα είναι ενεργή από 26/07/2018 έως 24/08/2018

Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

 1. αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων/ετών σπουδών
 2. βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για υποβολή αίτησης

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.helpe.gr/Human-Resources/Student-Employment-Program