Πρακτική στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (€1.176/μήνα)

Ειδήσεις
Πρακτική στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (€1.176/μήνα)
Ποιοί και πώς συμμετέχουν
πρακτική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
14/06/2018 | 07:30

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πρόσφατους απόφοιτους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. 

Μεταξύ των παροχών είναι:

  • Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα το οποίο ανέρχεται στα 1.176 ευρώ το μήνα
  • Οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό ίσο με το 50% κατ 'ανώτατο όριο του ποσού της αποζημίωσης
  • Η ασφάλιση υγείας και ατυχημάτων είναι υποχρεωτική 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/07/2018 (12:00, ώρα Βρυξελλών)

Προσόντα:

  • Πρόσφατοι πτυχιούχοι πανεπιστημίων 
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο (ελάχιστο τριετή) κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) ή ισοδύναμο πτυχίο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση σε 2 γλώσσες εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι αγγλική (ως κύρια γλώσσα εργασίας της EDA)

Αιτήσεις, ΕΔΩ