Πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet
πρακτική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/05/2018 | 19:45

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη πρακτικής άσκησης διάρκειας δύο μηνών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχεται η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν ή να εμπλουτίσουν την ερευνητική τους εμπειρία, τις οργανωτικές και αναλυτικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Προσόντα

  • Τελειόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών σπουδών
  • Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά)
  • Γνώση MS Office

Eπιθυμητά προσόντα

  • Προϋπηρεσία σε πρακτική άσκηση, ή σε υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων ή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

Κύρια καθήκοντα

  • Διοικητική και ερευνητική υποστήριξη του Κέντρου

Προθεσμία: 19/05/2018

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μια σύντομη συνοδευτική επιστολή (motivation letter), στην ηλεκτρονική διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr με αναγραφόμενο θέμα «Υποψηφιότητα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης»