Πρακτική άσκηση για σπουδαστές τριών ειδικοτήτων

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση για σπουδαστές τριών ειδικοτήτων
Προσόντα και e-mail επικοινωνίας
φοιτητές, σπουδαστές,
13/05/2019 | 06:00

Η εταιρεία Decus προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing και Πληροφορικής.

Εκπαίδευση σε:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικής κοινωνικής δικτύωσης 
  • Διαχείριση Βάσης Δεδομένων
  • Διοικητική υποστήριξη
  • Ανάλυση αγοράς 

Προσόντα:

  1. Φοίτηση σε τμήματα με κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, ή Πληροφορικής
  2. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  3. Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office
  4. Γνώση Αγγλικών

Περιοχή: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail[email protected]