Φοιτητικό επίδομα: Πώς να κατοχυρώσετε 3.420 ευρώ

Ειδήσεις
Φοιτητικό επίδομα: Πώς να κατοχυρώσετε 3.420 ευρώ
Πλήρης ''οδηγός'' με προϋποθέσεις και μόρια
Ολόκληρο το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
Μιχάλης Τσιλιβάκος
14/05/2018 | 18:27

Δείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μόρια ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Υπενθυμίζεται, ότι παρέχεται βοήθημα ύψους 380 ευρώ για εννέα μήνες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης: 

 • Έλληνες και αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ΑΕΙ, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας

Προϋποθέσεις:

 1. Το κατά κεφαλήν εισόδημα τους κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.500 ευρώ βάσει φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος
 2. Δεν λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου φορέα για οποιαδήποτε αιτία
 3.  Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ
 4. Δεν έχουν μετεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους
 5. Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα
 6.  Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, πλην των πρωτοετών 

Μοριοδότηση

 • Υποψήφιοι με ατομικό εισόδημα έως 2.500 ευρώ (60 μόρια) 
 • Υποψήφιοι με ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ (40 μόρια)
 •  Υποψήφιοι με ατομικό εισόδημα έως 7.500 ευρώ (20 μόρια)

Οικογενειακή κατάσταση:

 • Υποψήφιος γονέας οικογένειας με 4 τέκνα και άνω (12 μόρια)
 • Υποψήφιος γονέας οικογένειας με 3 τέκνα (10 μόρια)
 • Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας (10 μόρια)
 •  Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με 4 τέκνα και άνω (8 μόρια)
 •  Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με 3 τέκνα (4 μόρια)
 •  Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας (4 μόρια)
 • Ορφανός από 2 γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του (6 μόρια)
 • Εξαρτώμενο μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που είναι επίσης εξαρτώμενα μέλη και σπουδάζουν -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας - εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο υποψήφιος και τα αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία (5 μόρια)