Αμειβόμενη άσκηση δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Ειδήσεις
Αμειβόμενη άσκηση δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής
Δίνεται δυνατότητα παράτασης της εκπαίδευσης για έξι μήνες
Νίκος Καλαρύτης
30/01/2018 | 10:28

Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη νέων δικηγόρων για αμειβόμενη άσκηση στο γραφείο νομικής υποστήριξης του περιφερειάρχη.

Η εκπαίδευση διαρκεί έξι μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι μήνες)  και το ύψος του μισθού φτάνει τα 600 ευρώ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς (Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80- 88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741), μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018, επισυνάπτοντας:

  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
  • Αριθμό φορολογικού μητρώου

Οι υποψήφιοι απαραίτητα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικό σύλλογο του νομού Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213.2065053

E-mail: [email protected]

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».

URL
Δείτε το έγγραφο
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A3%CE%9F7%CE%9B7-%CE%A9%CE%975?in...