290 νέες θέσεις στις Αστυνομικές Σχολές (αιτήσεις)

Ειδήσεις
290 νέες θέσεις στις Αστυνομικές Σχολές (αιτήσεις)
Ολόκληρη η προκήρυξη - Τα έντυπα που πρέπει, άμεσα, να συμπληρώσετε
αστυνομικές σχολές
Αξιοποιήστε τα ενεργά link
Μιχάλης Τσιλιβάκος
18/05/2018 | 14:33

Την προκήρυξη που καθορίζει τους εισακτέους στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Η προκήρυξη προβλέπει 250 θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων και 40 στην αντίστοιχη των Αξιωματικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, τα εξής δικαιολογητικά: 

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Δύο  φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
  • Οι έγγαμοι με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να τυπώσετε την αίτηση

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
sholes.pdf