1.740 αιτήσεις φοιτητών για 9.804 ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
1.740 αιτήσεις φοιτητών για 9.804 ευρώ το χρόνο
Στο πλαίσιο ειδικής χορήγησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
φοιτητές
Μιχάλης Τσιλιβάκος
09/05/2018 | 11:17

Ολοκληρώθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για 700 θέσεις υποτροφιών.

Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν 1.740 ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψήφιων διδακτόρων, η αξιολόγηση των οποίων, σύμφωνα με το ΙΚΥ, θα ξεκινήσει το συντομότερο, εξατομικευμένα και αυτοματοποιημένα μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση''.

Οι πίνακες αποτελεσμάτων ανά επιστημονικό κλάδο θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι, θα ενημερωθούν και εξατομικευμένα με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Διαβάστε επίσης: