Επίδομα παιδιού: Σε ισχύ πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21

Αναλυτικά η διαδικασία για τη συμπλήρωση της αίτησης

Ενεργοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Μαΐου, ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να τους καταβληθεί το επίδομα παιδιού.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.

Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης θα λαμβάνονται υπόψη μόνον τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Για να χορηγηθεί το επίδομα η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για την διευκόλυνση των δικαιούχων, παρατίθενται ερωταπαντήσεις για τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

Στην προσυμπληρωμένη αίτηση Α21 το παιδί εμφανίζεται χωρίς όνομα (θήλυ ή άρρεν) και η πλατφόρμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να προσθέσει το όνομα. Τι πρέπει να κάνω σε μια τέτοια περίπτωση;

Σε περίπτωση που το όνομα του παιδιού έχει καταχωρηθεί ήδη στον ΑΜΚΑ πρέπει να ακυρωθεί η αίτηση Α21 και να υποβληθεί οριστικά νέα. Αν το παιδί εξακολουθεί να εμφανίζεται χωρίς όνομα και μετά την ακύρωση της αίτησης  πρέπει ο δικαιούχος να μεταβεί στο ΚΕΠ και να δηλώσει το όνομα του παιδιού του στον ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια πρέπει να ακυρώσει πάλι την αίτηση Α21 και να υποβάλει οριστικά νέα.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν όταν δεν αναγνωρίζονται προστατευόμενα μέλη, επειδή δεν ταυτοποιούνται τα επώνυμα των τέκνων με τον ΑΜΚΑ τους;

Όταν γίνεται προσθήκη τέκνου καταχωρείται μόνον το επώνυμο του παιδιού (όχι το όνομά του) και ο ΑΜΚΑ του. Αν το πρόβλημα ταυτοποίησης παραμένει, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν τα πλήρη στοιχεία του εξαρτώμενου τέκνου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΜΚΑ (www.amka.gr), ή να απευθυνθούν σε κάποιο ΚΕΠ ώστε να διορθώσουν τυχόν αστοχίες στο ηλεκτρονικό μητρώο ΑΜΚΑ.

Πιθανότατα έχει γραφτεί στην πλατφόρμα με διαφορετικό τρόπο το επώνυμο δίπλα στον ΑΜΚΑ, σε σχέση με το πώς έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, πρέπει να ακυρωθεί η αίτηση Α21 και να υποβληθεί οριστικά νέα αίτηση, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

Από την εφαρμογή ζητείται ΑΦΜ παιδιού, ενώ δεν αφήνει τον δικαιούχο να τον εισάγει και παραπέμπει στα ΚΕΠ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2004 και μετά, δεν ζητείται ο ΑΦΜ. Εντούτοις, για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2003 και πριν, ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικός. Αν αυτός ο ΑΦΜ δεν έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, τότε οι πολίτες παραπέμπονται σε ΚΕΠ για να ενημερώσουν το μητρώο ΑΜΚΑ με τον αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ μέσω της αίτησης Α21.

Στη συνέχεια, η αποθηκευμένη αίτηση Α21 πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί οριστικά νέα, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος γνωρίζει ότι ο ΑΦΜ του παιδιού έχει ήδη καταχωρηθεί στον ΑΜΚΑ, απλά ακυρώνει την αίτηση Α21 και υποβάλει οριστικά νέα.

Γιατί ενώ ο ΑΦΜ του παιδιού έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί ακόμη και αναφέρεται στο σύστημα ως επισήμανση;

Η ενημέρωση του ΑΜΚΑ με τον ΑΦΜ είναι άμεση. Ο δικαιούχος πρέπει να ακυρώσει την αίτηση και να υποβάλει οριστικά μια νέα, ώστε να αντληθεί εκ νέου ο ΑΦΜ από τον ΑΜΚΑ του παιδιού.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram