Επίδομα έως €500 στο ΑΤΜ - 3.000 νέοι δικαιούχοι

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά
Υποβολή αιτήσεων έως την  Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Σημαντική "οικονομική ανάσα" θα πάρουν το επόμενο διάστημα 3.000 νέοι λαμβάνοντας ποσά έως 500 ευρώ το μήνα.

Το χρηματικό βοήθημα δίνεται με τη μορφή προπτυχιακής υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε επιμελής φοιτητές που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ή ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η υποτροφία χορηγείται το αργότερο εντός τριμήνου από την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-υποτρόφου, αφορά το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2021 και ανέρχεται σε:

 • 500 ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, συνολικά 6.000 ευρώ
 • 300 ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, συνολικά 3.600 ευρώ

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο/η υπότροφος είναι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή επιδότησης ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οφείλει να το επιστρέψει πριν τη σύναψη της σύμβασης με το ΙΚΥ ή να παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξής του εάν δεν το έχει εισπράξει. Σε αντίθετη περίπτωση, το στεγαστικό επίδομα ή η επιδότηση ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα συμψηφισθεί με την υποτροφία ή θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του/της υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • να είναι Έλληνες-ίδες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).
 • να Κατέχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • να συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι/ες ή Εξαρτώμενα Μέλη- σε υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.
 • κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να ήταν προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, εγγεγραμμένοι/ες σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Δεν δικαιούνται να υποβάλλου αίτηση:

 • οι φοιτητές/τριες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής
 • οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως:
 • τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού
 • αλλοδαποί-αλλογενείς
 • δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (ακαδ. έτος 2020-2021) υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού
 • δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2020)

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην διαδικτυακή εφαρμογή (https://ams.iky.gr) από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έως και την  Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16.00.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram