Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Επτά θέσεις στον δήμο Χαϊδαρίου

Ολόκληρη η προκήρυξη

27/03/2020 | 09:26

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Χαϊδαρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων/ αποκομιδή απορριμμάτων) (4 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ’ κατηγορίας (2 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (μηχανικό σάρωθρο) (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά  έως τις 30 Μαρτίου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.