Δημόσιο

Κάντε αίτηση: Διορισμός, τώρα, στο Δημόσιο για υποψηφίους 15 ειδικοτήτων

Προσλαμβάνονται άμεσα: διοικητικοί, καθηγητές, γυμναστές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, φύλακες, οδηγοί, μάγειρες, τραπεζοκόμοι, εργάτες

Υποψήφιοι που ανήκουν σε 15 διαφορετικά επαγγέλματα μπορούν, τώρα, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη στο Δημόσιο. 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 12 προκηρύξεις σε δήμους, ΔΕΥΑ και νοσοκομεία.

Συνολικά, διατίθενται 411 νέες θέσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των αιτήσεων και στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Όπως σημειώνουν σύμβουλοι της weconsult -της επαγγελματικής υπηρεσίας συμπλήρωσης αιτήσεων- πολλοί υποψήφιοι χάνουν πολύτιμα μόρια επειδή διεκδικούν θέσεις που δεν αντιστοιχούν στα πλήρη προσόντα τους. 

Παράδειγμα:

 • Αν ένας υποψήφιος έχει γονέα με αναπηρία και δεν υποβάλλει το σωστό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (της πατρικής οικογένειας), συνοδευόμενο από τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις, χάνει τα μόρια που κάνουν τη διαφορά
 • Ο ίδιος υποψήφιος αν δεν καταθέσει τα σωστά και απαιτούμενα δικαιολογητικά, βγαίνει από την ειδική κατηγορία και μπαίνει στις γενικές θέσεις όπου εκεί εκμηδενίζονται  -ουσιαστικά- οι αυξημένες πιθανότητες διορισμού του

Έγκυρες και σωστές αιτήσεις, τώρα, στη weconsult

Υποψήφιοι απ΄ όλη την Ελλάδα μπορούν να απευθυνθούν στη weconsult -υπηρεσία την οποία συστήνει ανεπιφύλακτα το workenter- προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή σε μία ή περισσότερες προκηρύξεις. 

Η επαγγελματική υπηρεσία weconslut θα αναλάβει τη συμπλήρωση της αίτησης (ή των αιτήσεών σας) με υπευθυνότητα, αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις ιδιότητές σας. 

Μόνο εφόσον αντλήσετε μόρια απ΄ όλες τις πιθανές δεξαμενές θα αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητες του διορισμού σας στο Δημόσιο. 

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας με το weconsult: 211 9555 050

weconsultCLUB

Έχετε δικαίωμα να συμμετάσχετε σε πολλές και διαφορετικές προκηρύξεις. Σε όσες περισσότερες καταθέσετε φάκελο συμμετοχής, τόσο αυξάνετε τις πιθανότητες επιτυχίας.

Το weconsultCLUB αυτό ακριβώς εξασφαλίζει: τη συμμετοχή σας σε πολλούς διαγωνισμούς με προνομιακές τιμές - Δείτε ΕΔΩ 

Σημαντικό: Τα μέλη του weconsultCLUB απολαμβάνουν κατά προτεραιότητα ενημέρωση, επικοινωνία και συμβουλευτική στον τηλεφωνικό αριθμό ο οποίος τους αποστέλλεται στο πρώτο e-mail εγγραφής τους. 

(-) Ο τηλεφωνικός αριθμός αυτός είναι αποκλειστικά για μέλη του weconsultCLUB.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • Διοικητικοί
 • Μηχανικοί
 • Γυμναστές
 • Καθηγητές
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Υδραυλικοί
 • Τεχνίτες
 • Μηχανοτεχνίτες
 • Ηλεκτροτεχνίτες
 • Φύλακες
 • Οδηγοί
 • Μάγειρες
 • Τραπεζοκόμοι 
 • Εργάτες
 • Καθαριστές 

Πατήστε πάνω στους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις: