Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Η αίτηση και πως πρέπει να συμπληρωθεί στην Υπηρεσία Ασύλου

Θα υπογραφούν 12μηνες συμβάσεις εργασίας για τις 220 θέσεις

Συγκεκριμένη αίτηση οφείλουν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι του νέου διαγωνισμού στην Υπηρεσία Ασύλου.

Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι η υπογραφή 12μηνων συμβάσεων εργασίας, με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων -από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου- οφείλουν προσέξουν συγκεκριμένα σημεία του εντύπου.

Σημειώστε τις κρίσιμες λεπτομέρειες:

  • Για ορισμένες ειδικότητες απαιτείται επαγγελματική άδεια 
  • Για όλες τις ειδικότητες ζητείται καλή ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Οι ενδιαφερόμενοι για την ειδικότητα ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών να μην έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου 
  • "Ανοιχτά" όρια ηλικίας (18-65 ετών) για συμμετοχή στο διαγωνισμό

Τα κριτήρια

Χρόνος ανεργίας, εμπειρία και βαθμός τίτλου σπουδών είναι τα κριτήρια που κάνουν τη διαφορά για το διορισμό. Τα τρία κριτήρια έχουν μέγιστη απόδοση 1.620 μορίων (στο άριστα).

Σημειώστε ότι στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι 107 διαφορετικών πτυχίων. 

Αιτήσεις τώρα 

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης σε νέα οικονομική τιμή.

Σημειώστε ότι:

  • Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας ΕΔΩ