Δημόσιο

ΔΕΗ: Το σχέδιο για τις προσλήψεις

Η πρώτη λίστα κριτηρίων

Συγκεκριμένο σχέδιο θα υλοποιήσει η ΔΕΗ προκειμένου να επιλέξει το νέο προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

  • Το ΑΣΕΠ δεν θα εμπλακεί καθοριστικά στη διαδικασία επιλογής. Ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής θα περιοριστεί τον έλεγχος νομιμότητας της προκήρυξης και στον έλεγχο πιθανών ενστάσεων
  • Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στην επιχείρηση δεν θα έχουν μονιμότητα, όπως ισχύει στο υπόλοιπο Δημόσιο
  • Η προκήρυξη θα εκδοθεί εξ΄ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ. Σε αυτήν θα υποβληθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων
  • Τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν από την επιχείρηση. Ενδιάμεσα θα παρέμβει το ΑΣΕΠ για τον έλεγχο των αιτήσεων
  • Τα κριτήρια επιλογής του νέου προσωπικού θα είναι παραπλήσια με αυτά που χρησιμοποιούνται από το ΑΣΕΠ για την επιλογή του μόνιμου προσωπικού. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο «πακέτο» των κριτηρίων

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες η διοίκησης της ΔΕΗ θα αποσαφηνίσει τον αριθμό των νέων θέσεων και τις ειδικότητες.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν συναρτάται άμεσα με το πόσοι υπάλληλοι θα μπουν στο πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου στα πρότυπα του ΟΤΕ.