Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΟΣΕ: Η αίτηση και πώς πρέπει να συμπληρωθεί

Ποια τα όρια ηλικίας και τα μόρια της εμπειρίας - Αφορά προσωπικό ΥΕ

Το ειδικό έντυπο ΣΟΧ 9 πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στον ΟΣΕ

Ειδικό έντυπο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ειδικότητας, οφείλουν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν μία από τις 160 θέσεις στον ΟΣΕ (ολόκληρη η προκήρυξη).

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18-55 ετών (υπάρχει όριο ηλικίας).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση του χρόνου εμπειρίας δεδομένου ότι υπάρχει διαφορετική μοριοδότηση εάν η εμπειρία αποκτήθηκε στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώστε:

  • Χρησιμοποιήστε το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9
  • Ηλικία έως 55 ετών, αυστηρά
  • Συνολική απόδοση εμπειρίας: 972 μόρια

Η εμπειρία στο δημόσιο μοριοδοτείται με 20 μονάδες για τους πρώτους 36 μήνες και 7 ανά μήνα για τους υπόλοιπους, έως τη συμπλήρωση των 72 μηνών.

Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται μοριοδότηση 10 μονάδων ανά μήνα για τους πρώτους 36 και εν συνεχεία 7 ανά μήνα έως τη συμπλήρωση των 72 μηνών.

Είναι προφανές ότι η εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει και αθροιστικά. Δηλαδή κάποιος υποψήφιος να έχει 20 μήνες εμπειρία από το δημόσιο και 10 μήνες εμπειρία απο τον ιδιωτικό τομέα. Θα μοριοδοτηθεί διαφορετικά για τους 20 και τους 10 μήνες.

Υ.Γ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 10ήμερη και θα ανακοινωθεί από μέρα σε μέρα.

Αιτήσεις τώρα 

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της ειδικής αίτησης του ΟΣΕ σε νέα οικονομική τιμή.

Σημειώστε ότι: