Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Η προθεσμία για τις ενστάσεις της ΣΟΧ1Α/2019 του ΟΑΕΔ (500 θέσεις)

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οργανισμού

Την προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ1Α/2019 (500 θέσεις) ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων, αρχίζει στις 11/10/2019 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 21/10/2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.