Δημόσιο

23 θέσεις στον δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 23 υπαλλήλων προωθεί ο δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 7 Οκτωβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.