Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Νηπιαγωγοί στον δήμο Αποκορώνου

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 7 Μαϊου

Οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψή τους
24/04/2018 | 10:35

Με μία νηπιαγωγό ενισχύεται ο δήμος Αποκορώνου, στα Χανιά.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 7 Μαϊου.

Οι αιτήσεις υποβάλλοντια αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασηε θα είναι ολιγόμηνη.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για την ειδικότητα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαργμογή

?>