Δημόσιο

21 θέσεις στον δήμο Νέας Προποντίδας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 21 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Νέας Προποντίδας. 

Συγκεκριμένα, ζητούνται καθηγητές μουσικής διφόρων ειδικοτήτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 12 έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.