Δημόσιο

4 θέσεις στον δήμο Οροπεδίου - Λασιθίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Οροπεδίου - Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, ζητούνται εργάτες γενικών καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.